Разрешение

Разрешение № 167, издадено от МП на 17.06.2023 г., валидно от 20.06.2022 г. до 20.06.2027 г. – дава право на Сдружението да посредничи при международни осиновявания за лица с постоянно пребиваване в САЩ, Канада и Италия.

Лиценз – оригинал

Лиценз – превод на английски език