Начало

Сдружение „Роза на сърцето“ е организация с нестопанска цел в обществена полза.

Сдружението е акредитирано за посредничество при международни осиновявания и предоставя услуги на с обичайно местопребиваване в САЩ, Канада и Италия.

Сдружението се финансира от членски внос, дарения и приходи от дейността, която се осъществява съобразно законите на Република България и устава.

Полезни връзки