Кои сме ние ?

Сдружение „Роза на сърцето“ е организация с нестопанска цел за извършване на дейност в обществена полза.

Сдружението е акредитирана организация за посредничество при международни осиновявания и осигурява услуги за лица с обичайно местопребиваване в САЩ, Канада и Италия.

Сдружението е вписано в регистъра за юридически лица с нестопанска цел воден от Агенция по вписванията, към министъра на правосъдието, ЕИК 177112205, със седалище и адрес на управление София 1233, ж.к. „Банишора“, бл. 16, вх. А, ет. 2, ап. 5; тел./факс +359-2-831-47-40;

e-mail: office@roseadoption-bulgaria.com

Website: www.roseadoption-bulgaria.com