Кои сме ние ?

Сдружение „Роза на сърцето“ е организация с нестопанска цел за извършване на дейност в обществена полза.

То е вписано в регистъра на СГС, фирмено отделение по ф.д. № 781/2016, № по БУЛСТАТ 177112205, със седалище и адрес на управление София 1233, ж.к. „Банишора“, бл. 16, вх. А, ет. 2, ап. 5; тел./факс +359-2-831-47-40

e-mail: adv.radulova@mail.ru

Website: www.roseadoption-bulgaria.com

Сдружение „Роза на сърцето“ е вписано в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел при МП под № 20161227004.