Нашият екип

Юрист, преводачи, педиатър и психолог с богат опит в областта на международните осиновявания и в своята професия.

Управителен съвет:

 • адв. Мариана Радулова Председател на УС – адв. Мариана Радулова – юрист и преводач от/на английски език, с опит в международните осиновявания повече от 23 години; учредител на сдружението
 • Гергана Вучкова-Колева Секретар на УС – Гергана Вучкова-Колева – магистър икономист, завършила семестриално право, с опит в международните осиновявания над 11 години; учредител на сдружението
 • Маргарита Вълчева Член на УС – Маргарита Вълчева – психолог с професионален опит над 30 години; с опит в международните осиновявания над 18 години; учредител на сдружението

Сътрудник – юрист:

 • Маргарита Вълчева Лилия Карагечева, завършила специалност „Право“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, правоспособен юрист от 17.08.2018 г., с опит в международните осиновявания над 10 години; владее английски и италиански език; учредител на сдружението

Педиатри:

 • д-р Невяна Беличева, завършила медицина през 1993г., призната специалност „Педиатрия“ от 2004 г.
 • д-р Ванушка Мантарова-Анастасова, педиатър, завършила Висшия медицински институт, гр. Варна през 1980 г.; специалист по детска кардиология; член на сдружението

Преводачи:

 • Ваня Кашлакева – преводач от италиански и френски език, учредител на сдружението
 • Веселка Гълъбова – преводач от английски език, учредител на сдружението
 • Мариета Глухарова Мариета Глухарова – преводач от английски и френски език
 • Пламена Илчева Пламена Илчева – преводач от английски език
 • Елисавета Балтова Елисавета Балтова – преводач от английски език
 • Лора Драганова Лора Драганова – технически сътрудник

Сдружението разполга с технически сътрудник по трудово правоотношение на пълен работен ден

Всички членове на нашия екип са съпричастни към проблемите на децата и на хората в неравностойно положение и работят с отдаденост и любов, за да защитават техните права и да съдействат да им бъдат осигурени по-добри условия на живот.