Нашият екип

Юрист, преводачи, педиатър и психолог с богат опит в областта на международните осиновявания и в своята професия.

 • Управителен съвет:
  • Председател на УС – адв. Мариана Радулова – юрист и преводач от/на английски език, с опит в международните осиновявания повече от 18 години; учредител на сдружението
  • Секретар на УС – Гергана Вучкова-Колева – магистър икономист, завършила семестриално право, с опит в международните осиновявания над 6 години; учредител на сдружението
  • Член на УС – Маргарита Вълчева – психолог с професионален опит над 30 години; с опит в международните осиновявания над 13 години; учредител на сдружението

 

 • Сътрудник – юрист: Лилия Динева, завършила специалност „Право“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, правоспособен юрист от 17.08.2018 г., с опит в международните осиновявания над 5 години; владее английски и италиански език; учредител на сдружението
 • Педиатър: д-р Невяна Беличева, завършила медицина през 1993г., призната специалност „Педиатрия“ от 2004 г.
 • Преводач от италиански и френски език: г-жа Ваня Кашлакева; учредител на сдружението
 • Преводач от английски език: г-жа Веселка Гълъбова; учредител на сдружението
 • Сдружението разполга с технически сътрудник по трудово правоотношение на пълен работен ден

Всички членове на нашия екип са съпричастни към проблемите на децата и на хората в неравностойно положение и работят с отдаденост и любов, за да защитават техните права и да съдействат да им бъдат осигурени по-добри условия на живот.