Нашият екип

Юрист, преводачи, педиатър и психолог с богат опит в областта на международните осиновявания и в своята професия.

Управителен съвет:

  • Председател на УС – мл. адв. Мариана Радулова – юрист и преводач от/на английски език, с опит в международните осиновявания повече от 18 години; учредител на сдружението
  • Секретар на УС – г-жа Гергана Вучкова-Колева – магистър икономист, завършила семестриално право, с опит в международните осиновявания 6 години; учредител на сдружението
  • Член на УС – г-жа Маргарита Вълчева – психолог с професионален опит над 30 години; с опит в международните осиновявания над 13 години; учредител на сдружението

 

  • Технически сътрудник: г-ца Лилия Динева, студент по право 6-та година, с опит в международните осиновявания 3 години; владее английски и италиански език; учредител на сдружението
  • Педиатър: д-р Невяна Беличева, завършила медицина през 1993г., призната специалност „Педиатрия“ от 2004 г.; учредител на сдружението
  • Преводач от италиански и френски език: г-жа Ваня Кашлакева; учредител на сдружението
  • Преводач от английски език: г-жа Веселка Гълъбова; учредител на сдружението